ด้วยเคารพรักและอาลัยยิ่ง

2.12.15

 
ด้วยเคารพรักและอาลัยยิ่ง
ม.ร.ว.สายสิงห์ ศิริบุตร – ‘น้าหนิ่ง’
๑๓ กันยายน ๒๔๗๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

 อย่างที่คุณวิลว่าไว้ “ชีวิตนี้แค่เงาเดินได้”  แต่ท่านที่ทอดเงานั้นมาเล่นละครกับเรา คือจิตวิญญาณลึกซึ้งและใจกว้างใหญ่ไพศาล
แม่มดเอก ของเรา

 ความเศร้าของผู้กำกับของท่านและกองถ่ายทุกคน ย่อมมาจากการที่ ‘เชคสเปียร์ต้องตาย’ ไม่ได้รับการปลดปล่อยจากคำสั่งห้ามฉาย และได้ปรากฏต่อสายตาของโลกในช่วงชีวิตของท่าน

 ขอบพระคุณสำหรับพรวิเศษ และความเข้มข้น
ที่น้าหนิ่งมอบไว้แก่โลกความฝันที่เราร่วมกันฝันขึ้นมา

ทีมงานเชคสเปียร์ต้องตาย
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
With profound love and respect, we remember
Mom Rajawongse Saisingh Siributr - 'Na Ning'
13 September 1933 - 30 November 2015

As Khun Will says, "Life's but a walking shadow". But the person who cast that shadow to play among us was a spectacularly wise and generous soul, our First Witch, whose director's and cast and crew's greatest regret is that 'Shakespeare Must Die' was not unbanned and released to the world in her life time.

Thank you, Na Ning, for blessing and enriching with your magical shadow the dreamworld that we dreamed up together.


Shakespeare Must Die cast & crew.
December 2, 2015