"หนังสือร้องเรียนละเมิดสิทธิเสรีภาพ กรณีแบน 'เชคสเปียร์ต้องตาย'

29.5.12

 


"หนังสือร้องเรียนละเมิดสิทธิเสรีภาพ กรณีแบน 'เชคสเปียร์ต้องตาย'

ยื่นต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา นายสมชาย แสวงการ"

1/62/63/64/65/66/6