แถลงข่าวเรื่อง หนังไทยเชคสเปียร์โดนแบนโดยรัฐบาลไทย

3.4.12

 

Press Release

For English please scroll down.

แถลงข่าว

เรื่อง หนังไทยเชคสเปียร์โดนแบนโดยรัฐบาลไทย

..........................................................................................................................................

วันที่ 3 เมษายน 2555

บ่ายวันนี้ คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ (กองเซ็นเซอร์) ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมติสั่งห้ามฉาย เชคสเปียร์ต้องตาย ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่ได้รับทุนสร้างจากกองทุนส่งเสริมภาพยนตร์ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี 2553 ซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จและเข้าตรวจพิจารณาปีนี้

ตามเอกสารบันทึกการตรวจพิจารณาภาพยนตร์ (แนบมาใน attachment) : คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่า ภาพยนตร์เรื่องเชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare Must Die) มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติ ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2552 ข้อ 7 (3)

จึงมีมติไม่อนุญาต โดยจัดเป็นประเภทภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 26 (7) แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. 2551

ภาพยนตร์เรื่อง เชคสเปียร์ต้องตายเป็นภาพยนตร์ไทยที่สร้างขึ้นจากบทละคร โศกนาฏกรรมแม็คเบ็ธ (The Tragedy of Macbeth) ของ วิลเลียม เชคสเปียร์ (William Shakespeare) กวี เอกของโลก เป็นเรื่องราวของขุนพลที่มักใหญ่ใฝ่สูงอย่างไร้ขอบเขต และคลั่งไคล้ในไสยศาสตร์ เมื่อมีแม่มดมาทักว่าจะได้เป็นกษัตริย์ในภายหน้า และโดยการยุยงของภรรยา เขาสังหารพระราชาเพื่อสถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ แม็คเบ็ธปกครองแผ่นดินด้วยความบ้าอำนาจ พาให้บ้านเมืองตกอยู่ในยุคมืดมนแห่งความหวาดกลัว โดยที่ตัวเขาเองก็ปราศจากความสุข ต้องใช้ความรุนแรงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อรักษาอำนาจของตน

อนึ่ง ละครเรื่องแม็คเบ็ธนี้ เมื่อปีที่แล้วได้มีการจัดแสดงโดยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ แม็คเบ็ธ นั้น บรรจุอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของเด็กมัธยมต้นทั่วโลก (ในทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ) มาเป็นเวลาหลายชั่วคน และได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วหลายครั้ง รวมทั้งโดยนักทำหนังอินเดีย ญี่ปุ่น และจีน เป็นต้น

เหตุการณ์นี้ทำให้ผมเห็นว่า เราไม่สามารถพูดถึงเรื่องศีลธรรม ความโลภ ความบ้าอำนาจ ความมักใหญ่ใฝ่สูงอันไร้ขอบเขตกันได้อีกแล้วในประเทศไทย ผู้คนอยู่กันด้วยความกลัว ราวกับว่าอยู่ใต้แม็คเบ็ธในบทละครของเชคสเปียร์จริงๆ มันแปลกประหลาดมากที่องค์กรของกระทรวงวัฒนธรรมลุกขึ้นแบนหนังที่กระทรวงวัฒนธรรมเองเป็นผู้สนับสนุน และกองเซ็นเซอร์ ภายใต้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เห็นควรแบนเชคสเปียร์

ด้วยความนับถือ

มานิต ศรีวานิชภูมิ

ผู้อำนวยการสร้าง เชคสเปียร์ต้องตาย


PRESS RELEASE

Re: THAI GOVERNMENT BANS SHAKESPEARE FILM

3 April 2012, Bangkok

This afternoon the Thai Film Censorship Board, under the Department of Cultural Promotion, Ministry of Culture, ruled to ban ‘Shakespeare Must Die’, the first Thai Shakespearean film, a horror movie adaptation of William Shakespeare’s ‘Macbeth’.

To quote the Record of Film Inspection (see scanned attachment): “the Board deems that the film Shakespeare Must Die has content that causes divisiveness among the people of the nation, according to Ministerial Regulations stipulating types of film, BE 2552 [AD 2009], Article 7 (3).

“Therefore our verdict is to withhold permission; the film is grouped under films that are not allowed to be distributed in the Kingdom, according to Article 26(7) of the Royal Edict on Film and Video, BE 2551 [2008].”

‘Shakespeare Must Die’, directed by Ing K, was the last film to receive financial support from the Ministry of Culture’s film fund (no longer existent), under the auspices of the Creative Thailand Project by the previous (Abhisit Vejajiva) government in 2010, but was only recently completed and submitted to the Censorship Board this year, under a new (Yingluck Shinawatra) government.

As every English-speaking middle school children know, ‘Macbeth’ is the supreme study of megalomania, the tale of a warlord with limitless ambition who, prompted by the prophecies of witches and egged on by his fiendish wife, kills his king to crown himself. A reign of terror ensues, as the paranoid tyrant must keep on killing to preserve his power.

It seems strange that the cultural ministry would ban Shakespeare, in the form of a film that the ministry itself had funded. It’s as if we’re actually living under a real live Macbeth. There are cinematic versions of Macbeth from all over the world—India, Japan, Taiwan, you name it. This is the first Thai Shakespearean film and, for reasons of national security, it is deemed too dangerous for Thai people to see!

Manit Sriwanichpoom

Producer

Shakespeare Must Die

Phone: +66 (0)85 199 4050

Kathmandu.bkk@gmail.com