ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

11.8.17

 

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ธรรมะ ย่อม ชนะ อธรรม
ใครให้การเท็จ ย่อมต้องมีอันเป็นไป
ตามคำสบถสาบานในศาล
อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้พวกเราอย่าท้อแท้
บางคนอาจถอดใจกับบ้านเมือง
แต่อย่าถอดใจ  กับความเป็นมนุษย์ของตัวเอง
เราต่อสู้เพื่อคนทำหนัง
และคนดูหนังในประเทศไทย  ทุกคน
ดังนั้น  ยอมแพ้ได้หรือ?