ข่าวดีจากกองเซนเซอร์

13.8.13

 
English Version Here
Unofficial English translation of Censors’ Verdict


แถลงข่าว
13 สิงหาคม 2556
               
ข่าวดีจากกองเซ็นเซอร์ !!!

                วันนี้ ในขณะที่สังคมออนไลน์กำลังเดือดพล่านกับกรณี คุณเสริมสุข กศิติประดิษฐ์ กับ คุณชัย ราชวัตร และการที่ตำรวจขอตรวจการแลกเปลี่ยนข้อความของผู้ใช้ Line APP เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องต่อความมั่นคง  เรากลับมีข่าวดีสำหรับสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนไทย ซึ่งเป็นข่าวดีเหลือเชื่อจากภาคส่วนที่ไม่น่าเป็นไปได้ คือ กองเซ็นเซอร์
                ปีที่แล้ว คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ สั่งห้ามฉาย เชคสเปียร์ต้องตาย ภาพยนตร์ไทยที่ทำมาจากบทละคร แม็คเบ็ธ ของ วิลเลียม เชคสเปียร์ กวีของโลก
 ในฐานะที่เป็นนักทำหนัง เราจึงได้บันทึกทุกเหตุการณ์ของการสั่งแบน  ตลอดทั้งขบวนการต่อสู้คำสั่งแบนของเรา จากกองเซ็นเซอร์ถึงฟิล์มบอร์ด  จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา  ไปจนถึงศาลปกครอง  ซึ่งภายหลังเราได้ทำการผลิตออกมาเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่อง เซ็นเซอร์ต้องตาย
                ตามกระบวนการกฎหมาย ก่อนที่จะนำออกฉาย เราได้นำภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ไปยื่นขออนุญาตที่กองเซ็นเซอร์เมื่อปลายเดือนที่แล้ว  และเมื่อเช้านี้  เราได้รับหนังสือหมายเลข วธ 0508.2/6058 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เพื่อแจ้งว่าเซ็นเซอร์ต้องตาย “เป็นภาพยนตร์ที่ไม่ต้องผ่านการตรวจพิจารณา และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 มาตรา 27(1)” เนื่องจากว่า “ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องเซ็นเซอร์ต้องตาย ได้สร้างโดยมีเนื้อหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง”
                ยิ่งไปกว่านี้  เมื่อได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องผ่านการเซ็นเซอร์   ‘เซ็นเซอร์ต้องตาย ไม่มีเรตติ้ง   จึงเข้าชมได้ทุกเพศทุกวัย
                สำหรับเราคนทำหนัง  มันเหมือนถูกล็อตเตอรี่  ดีใจมากๆ  โล่งอกด้วยที่จะไม่ต้องไปอุทธรณ์ร้องเรียนอีกรอบเพื่อหนังอีกเรื่องหนึ่ง  เหมือนกับกรณี เชคสเปียร์ต้องตาย   ต้องขอบคุณความใจกว้างของคณะกรรมการเซ็นเซอร์ (คณะที่ 2) และหวังว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้  จะช่วยสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่จะพาหนังไทยไปสู่อนาคตที่มีความหวังกว่านี้
                ส่วน เชคสเปียร์ต้องตาย ทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา เห็นพ้องตรงกันว่า พรบ.ภาพยนตร์แห่งชาติ พ.ศ.2551 นั้น ควรต้องมีการแก้ไขให้ยกเลิกคำสั่งห้ามฉาย  นอกจากนั้น  คณะกรรมการสิทธิฯยังเห็นควรให้ยกเลิกคำสั่งห้ามฉาย เชคสเปียร์ต้องตาย ในราชอาณาจักรไทย  ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในการแสดงออกทางความคิดของผู้สร้างภาพยนตร์  ส่วนคดีที่ฟ้องกองเซ็นเซอร์และฟิล์มบอร์ดนั้น  ยังคงดำเนินอยู่ในศาลปกครอง
                               
                                                                                                                ด้วยความนับถือ

                                                                                                                มานิต ศรีวานิชภูมิ

                                                                                                                ผู้สร้างภาพยนตร์ (มือถือ 0851994050)

                                                                                                                เชคสเปียร์ต้องตาย และ เซ็นเซอร์ต้องตาย