15.5.13

 


 หยุดแบนหนังไทยทำได้ไหม?
 ภาพยนตร์เป็นสื่อหรือวัสดุอันตรายที่ต้องเซ็นเซอร์
 คิดเห็นอย่างไรเมื่อภาพยนตร์เป็นสื่อ
………………………………
 ขอเชิญร่วมเสวนาและแสดงความเห็

สิทธิหนังไทย
 ฐานะสื่อ และการกำกับดูแล
[Freedom on Film]

เสวนาโดย
 รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
(ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาภาพยนตร์ – วีดิทัศน์ ม.เกษมบัณฑิต)
อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล (Free Thai Cinema Movement)
ปรัชญา ปิ่นแก้ว
นนทรีย์ นิมิบุตร
พันธ์ธัมม์ ทองสังข์
ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย)
 นนทวัฒน์ นำเบญจพล (ผู้กำกับฟ้าต่ำแผ่นดินสูง)
 ยิ่งชีพ อัฌชานนท์ (ILaw)
และผู้สร้างหนังอีกมากมาย

วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556
เวลา 13.00 18.30 น.
 13.00 - 15.50 น. ฉายภาพยนตร์สารคดีไทยเรื่องเซ็นเซอร์
     16.00 - 18.30 น. เสวนา สิทธิหนังไทย: ฐานะสื่อและการกำกับดูแล
และรวบรวมข้อเสนอการบรรเทาปัญหาระยะสั้นจาก พรบ.ภาพยนตร์ฯปัจจุบัน
เพื่อเสนอต่อกระทรวงวัฒนธรรมในระหว่างรอการยกร่าง พรบ.สื่อภาพยนตร์ฉบับใหม่


ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
ห้อง Auditorium ชั้น 5


จัดโดย
หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์ วีดิทัศน์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย
มูลนิธิหนังไทย
โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (ILaw)

ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ http://goo.gl/erLdd
(กรุณาลงชื่อเพื่อยืนยันที่นั่งและการจัดเตรียมอาหารว่าง)