ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ "เชคสเปียร์ต้องตาย"

29.6.12

 ๑๑ สุขุมวิท ๓๐

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย

กรุงเทพ ๑๐๑๑๐

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย ด้วยการทำสำเนาแผ่นดีวีดีแจกจ่ายให้บุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาต

เรียน นายสมชาย เสียงหลาย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกประจำวัน สถานีตำรวจ บางพลัด ลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๕๕

ด้วยเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลาประมาณ ๙.๓๐ น. ข้าพเจ้านาย มานิต ศรีวานิชภูมิ ผู้อำนวยการสร้างและเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย ได้รับเอสเอ็มเอส (SMS) จากนักข่าวท่านหนึ่ง (ขอสงวนนาม) แจ้งว่าได้รับสำเนาแผ่นดีวีดีภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย จำนวน ๑ ชุด จากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมิได้รับอนุญาตจากข้าพเจ้า

การกระทำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นความผิดเรื่องร้ายแรง และมิอาจยอมความได้ เพราะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และผิดกฎหมาย ทั้งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเผยแพร่ภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่มีมติไว้เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ การกระทำดังกล่าวยังอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เมื่อปรากฏในกาลต่อมาว่า ได้มีผู้นำสำเนาที่ได้รับแจกจ่ายดังกล่าว ไปทำเป็น แผ่นผี ขายตามท้องถนน ทั้งจะสร้างความสับสน สร้างความเข้าใจผิดว่า ข้าพเจ้าและพวกได้ดำเนินการลักลอบเผยแพร่จำหน่ายภาพยนตร์ที่มิได้รับอนุญาต

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำครั้งนี้ ขอให้ท่านในฐานะปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรรมการและเลขาธิการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้ดำเนินการตรวจสอบว่าผู้ใดได้กระทำการดังกล่าว และโปรดแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป โดยการนี้ข้าพเจ้าได้ทำการแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจบางพลัด ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว (ดูเอกสารแนบ)

อนึ่ง ข้าพเจ้าทราบว่า ในระหว่างการดำเนินการพิจารณาภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย ในชั้นอุทธรณ์นั้น เจ้าหน้าที่ของท่านได้ดำเนินการทำสำเนาแผ่นดีวีดี แจกให้คณะกรรมการฯชม จึงขอให้ท่านดำเนินการทำลายแผ่นสำเนาดังกล่าวทันที และให้เหลือแต่เฉพาะชุดดีวีดีตัวจริงที่ทางข้าพเจ้าได้มอบให้เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามที่แจ้งมานี้

ด้วยความนับถือ

นายมานิต ศรีวานิชภูมิ

ผู้สร้างภาพยนตร์ เชคสเปียร์ต้องตาย